CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
159/KH - UBND
Ngày ban hành:
01/07/2020
Người ký:
Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Triển khai Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Kế hoạch
Hiệu lực:
Các văn bản khác