CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
158/KH-UBND
Ngày ban hành:
30/06/2020
Người ký:
Phan Thiên Định
Trích yếu:
Tham gia Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Kế hoạch
Hiệu lực:
Các văn bản khác