CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
157/KH-UBND
Ngày ban hành:
30/06/2020
Người ký:
Phan Thiên Định
Trích yếu:
Xây dựng Cơ sở dữ liệu Thông tin đối ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Kế hoạch
Hiệu lực:
Các văn bản khác