CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
14/CT-UBND
Ngày ban hành:
01/07/2020
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Chỉ thị
Hiệu lực:
Các văn bản khác