CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
5376/UBND-CT
Ngày ban hành:
24/06/2020
Người ký:
Hoàng Việt Cường
Trích yếu:
V/v tăng cường đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa hoạt động, kinh doanh đa cấp trái phép
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công văn
Hiệu lực:
Các văn bản khác