CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
5348/UBND-XH
Ngày ban hành:
23/06/2020
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
V/v triển khai Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của TTCP về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công văn
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác