CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
5347/UBND-XH
Ngày ban hành:
23/06/2020
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
V/v triển khai rà soát, điều chỉnh thông tin trên bia mộ liệt sĩ.
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công văn
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác