CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
5343/UBND-NN
Ngày ban hành:
23/06/2020
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
V/v triển khai thực hiện Công điện số 3658/CĐ-BNN-TCTL ngày 01/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công văn
Hiệu lực:
Các văn bản khác