Loại văn bản Hướng dẫn

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
257/HD-BCĐ 09/08/2021 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
163/HĐ-BCĐ 27/08/2020 Thủ tục cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân từ các vùng có dịch có nhu cầu đến Thừa Thiên Huế thực thi công vụ
27/HD-BCĐ 07/03/2020 Giám sát và cách ly y tế phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19)
156/HD-HĐTĐKT 22/10/2019 Thực hiện Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
16/VBHN-BGTVT 30/11/2017 V/v hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng GT đường bộ
50/HD-HĐKHSK 29/06/2016 Về việc xét duyệt, công nhận thành tích được tính là sáng kiến áp dụng khi xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh đối với ngành Giáo dục và Đào tạo.
67/HD-HĐKHSK 25/06/2014 Về việc xét duyệt, công nhận đề tài sáng kiến đề nghị công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh", "Chiến sĩ thi đua toàn quốc"
329/HD-SYT 15/03/2013 về việc phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý Nhà nước về Vệ sinh an toàn thực phẩm
29/HD-HĐTĐKT 16/07/2012 V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
308/HDLN-GDĐT-YT-ĐHH-BHXH 07/09/2009 Thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2009-2010
Tổng cộng10
Hiển thị