CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
31111000128
Ngày ban hành:
16/07/2009
Người ký:
Nguyễn Thị Thúy Hòa
Trích yếu:
Doanh nghiệp tư nhân Liên Bằng: khai thác mỏ đá Núi Voi làm vật liệu xây dựng thông thường
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Giấy chứng nhận đầu tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác