CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
31111000104
Ngày ban hành:
22/01/2009
Người ký:
Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu:
Doanh nghiệp tư nhân Hoà Nga: dự án đầu tư Nhà máy sản xuất sản phẩm gỗ xuất khẩu
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Giấy chứng nhận đầu tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác