CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
31111000157
Ngày ban hành:
26/02/2010
Người ký:
Nguyễn Thị Thúy Hòa
Trích yếu:
Doanh nghiệp tư nhân Lê Hoàng: thực hiện dự án đầu tư khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường đá Dầm
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Giấy chứng nhận đầu tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác