CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
31111000117
Ngày ban hành:
04/06/2009
Người ký:
Nguyễn Thị Thúy Hòa
Trích yếu:
Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại dịch vụ Đăng Tuấn: xây dựng nhà máy sản xuất Giày tại cụm công nghiệp Hương Sơ
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Giấy chứng nhận đầu tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác