CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
31131000054
Ngày ban hành:
15/12/2009
Người ký:
Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu:
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư số 31131000054 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 19 tháng 06 năm 2008 và thay đổi lần thứ 1 ngày 02 tháng 7 năm 2009
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Giấy chứng nhận đầu tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác