CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
39/ĐA-UBND
Ngày ban hành:
26/06/2007
Người ký:
Nguyễn Xuân Lý
Trích yếu:
Sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước đến năm 2010
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Đề án
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác