CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
35/ ĐA-UB
Ngày ban hành:
31/03/2004
Người ký:
Nguyễn Văn Mễ
Trích yếu:
Đề án tiếp tục đổi mới chính sách để thực hiện pháp luật đất đai tỉnh thừa thiên huế trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiên đại hoá đất nước.
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Đề án
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác