CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
72/CTr-UBND
Ngày ban hành:
03/04/2017
Người ký:
Nguyễn Văn Cao
Trích yếu:
V/v chương trình công tác tháng 4/2017 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Chương trình
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác