CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
62/BATGT
Ngày ban hành:
29/07/2016
Người ký:
Nguyễn Văn Cao
Trích yếu:
Thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước "giai đoạn 2016 - 2020.
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Chương trình
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác