CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
08/CTr-UBND
Ngày ban hành:
14/01/2015
Người ký:
Đinh Khắc Đính
Trích yếu:
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Chương trình
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác