CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
104/CTr-UBND
Ngày ban hành:
01/07/2016
Người ký:
Nguyễn Văn Cao
Trích yếu:
Chương trình công tác tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh.
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Chương trình
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác