CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
101/CTr-UBND
Ngày ban hành:
03/10/2014
Người ký:
Nguyễn Văn Cao
Trích yếu:
Chương trình công tác tháng 10 năm 2014
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Chương trình
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác