CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
21/CTr-UBND
Ngày ban hành:
16/03/2011
Người ký:
Ngô Hòa
Trích yếu:
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Chương trình
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác