CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
54/CTr-UBND
Ngày ban hành:
29/04/2014
Người ký:
Nguyễn Văn Cao
Trích yếu:
Chương trình công tác tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Chương trình
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác