CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
145/CTr-UBND
Ngày ban hành:
30/07/2018
Người ký:
Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Chương trình công tác tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Chương trình
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác