CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
17/CTr-UBND
Ngày ban hành:
08/02/2017
Người ký:
Nguyễn Văn Cao
Trích yếu:
Triển khai thực hiện Nghị nquyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ và các Nghị quyết HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2017.
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Chương trình
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác