CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
95/CTr-UBND
Ngày ban hành:
31/08/2015
Người ký:
Nguyễn Văn Cao
Trích yếu:
Chương trình công tác tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Chương trình
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác