CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
57/CTr-UBND
Ngày ban hành:
22/04/2016
Người ký:
Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Chương trình phát triển thị trường sảm phẩm đặc sản Huế giai đoạn 2016-2020.
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Chương trình
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác