CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
5/CTr-UBND
Ngày ban hành:
10/01/2011
Người ký:
Lê Trường Lưu
Trích yếu:
Chương trình công tác tháng 01/2011 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Chương trình
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác