CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
07/CTr-UBND
Ngày ban hành:
11/01/2013
Người ký:
Nguyễn Văn Cao
Trích yếu:
Chương trình công tác tháng 01 và tháng 02 năm 2013 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Chương trình
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác