CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
3150/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
27/12/2022
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Về việc tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022 (56 TẬP thể)
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 27/12/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác