CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
275/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
24/01/2022
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Khen Covid thang 1 nam 2022)
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 24/01/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác