CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
3339/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
20/12/2021
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Về việc tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
20/12/2021
Các văn bản khác