CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
1972/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
04/08/2020
Người ký:
Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 04/08/2020
Tải file đính kèm:
Văn bản bị thay thế:
2169/QĐ-UBND 07/09/2019 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh +
Số văn bản 2169/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/09/2019
Người ký Phan Ngọc Thọ
Trích yếu Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Hiệu lực Hết hiệu lực từ ngày 04/08/2020
Tải file đính kèm
Các văn bản khác