CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
1973/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
04/08/2020
Người ký:
Phan Thiên Định
Trích yếu:
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 04/08/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác