CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
1974/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
04/08/2020
Người ký:
Phan Thiên Định
Trích yếu:
Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ( Diện tích 2.264,9 m2)
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 04/08/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác