CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
1990/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
05/08/2020
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (khen dự án trường sơn xanh)
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 05/08/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác