CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
72/2020/TT-BTC
Ngày ban hành:
31/07/2020
Người ký:
Đinh Tiến Dũng
Trích yếu:
Bãi bỏ Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 10/08/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác