CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
63/2020/TT-BTC
Ngày ban hành:
10/08/2020
Người ký:
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Trích yếu:
HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác