CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
89/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành:
04/08/2020
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu:
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Phân loại:
Nghị định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 20/09/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác