CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
1937/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
03/08/2020
Người ký:
Phan Thiên Định
Trích yếu:
Về việc cho Công ty Cổ phần đầu tư Đoàn Sơn Thủy thuê đất để xây dựng Nhà máy điện mặt trời Phong Điền II tại xã Phong Chương, huyện Phong Điền ( Diện tích 583.209,5 m2)
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác