CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
6824/UBND-GD
Ngày ban hành:
31/07/2020
Người ký:
Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công văn
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác