CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
15/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
15/12/2016
Người ký:
Trần Duy Tuyến
Trích yếu:
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
Cơ quan ban hành:
HĐND Thị xã Hương Trà
Phân loại:
Nghị quyết
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 22/12/2016
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác