CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
37/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
14/12/2018
Người ký:
Trần Duy Tuyến
Trích yếu:
Các nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân bầu.
Cơ quan ban hành:
HĐND Thị xã Hương Trà
Phân loại:
Nghị quyết
Hiệu lực:
Có hiệu lực kể từ ngày 14/12/2018
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác