CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
39/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
12/07/2019
Người ký:
Trần Duy Tuyến
Trích yếu:
Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2020.
Cơ quan ban hành:
HĐND Thị xã Hương Trà
Phân loại:
Nghị quyết
Hiệu lực:
Có hiệu lực kể từ ngày 12/07/2019
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác