CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
38/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
12/07/2019
Người ký:
Trần Duy Tuyến
Trích yếu:
Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2018
Cơ quan ban hành:
HĐND Thị xã Hương Trà
Phân loại:
Nghị quyết
Hiệu lực:
Có hiệu lực kể từ ngày 12/07/2019
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác