CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
02/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
22/06/2016
Người ký:
Trần Duy Tuyến
Trích yếu:
Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Phó Chủ tịch HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cơ quan ban hành:
HĐND Thị xã Hương Trà
Phân loại:
Nghị quyết
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác