CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
17/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
15/12/2016
Người ký:
Trần Duy Tuyến
Trích yếu:
Về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2017.
Cơ quan ban hành:
HĐND Thị xã Hương Trà
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác