CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
12/07/2019
Người ký:
Trần Duy Tuyến
Trích yếu:
Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2019.
Cơ quan ban hành:
HĐND Thị xã Hương Trà
Phân loại:
Nghị quyết
Hiệu lực:
Có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2019
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác