CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
31/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
14/12/2018
Người ký:
Trần Duy Tuyến
Trích yếu:
Về việc miễn nhiệmm chức danh Ủy viên UBND thị xã Hương Trà khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Cơ quan ban hành:
HĐND Thị xã Hương Trà
Phân loại:
Nghị quyết
Hiệu lực:
Có hiệu lực kể từ ngày 14/12/2018
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác