CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
44/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
12/07/2019
Người ký:
Trần Duy Tuyến
Trích yếu:
Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Bà Nguyễn Thị Huy
Cơ quan ban hành:
HĐND Thị xã Hương Trà
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực kể từ ngày 12/07/2019
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác